Garage, Gräsklippning/snöröjning


Snöröjning

Kommunen sköter snöröjningen på Bergvägen, Höjdvägen och Åsvägen samt parkeringsplatserna i området. Samfällighetens ansvarar för snöröjning är stickvägarna och ytan framför garagelängorna. Styrelse har fått klagomål från snöröjningsföretaget att de inte kan snöröja och sanda ordentligt pga. det står bilar olämpligt parkerade bla i slutet av stickvägarna.

Ni fastighetsägare som har stora busakage och träd som blir snötyngda och hänger ut över trottoarer och gångbanor behöver hålla koll på dessa så att de inte stör framkomligheten.


Har ni synpunkter som berör samfälligheten så tar vi gärna emot dessa. Gäller det andra platser i området så kontaktar ni kommunen.

Uppdaterades 7/09-21

               Garage information

Styrelsen vill uppmana fastigetsägren i Rickeby samfällighet om att tänka på vad som förvaras i garagen. Förutom stöldrisken är brandrisken måste tas på allvar och respekteras. Gargaeportarna ska vara låsta för att undvika obehöriga personer befinner sig i garagen.   


Vi har också fått frågor från flera boende om elskåpen och tillgång till el i garagen. I samband med renoveringen har befintliga elskåp renoverats. Anledningen till detta har varit tvåfaldig, dels att få byggström till renoveringen (och slippa dyr byggel), dels att ge förutsättningar för att återigen få ut el i garagen. I nuläget har bara länga 6 ström ut i garaget eftersom denna ligger i anslutning till TV containern. Inga andra garage har ström. Dock står det i anläggningsbeslutet att det ska finnas ström i garagen och vi som styrelse diskuterar detta. Dock är det en fråga som vi skulle vilja lyfta ordentligt innan vi går vidare. behoven ser annorlunda ut idag än för 30 år sen i och med elbilarnas inträde på marknaden. Också nya tekniska lösningar har tillkommit för att mäta ström per användare. Vi ser behovet av en grundlig diskussion av frågan innan vi gör en förhastad beställning.


Styrelsen vill också passa på att tacka alla boende för tålamod och gott samarbete i samband med denna renovering.


Har ni frågor eller synpunkter är det bara att höra av sig till styrelsen info@rickebysam.se

Senast uppdaterat 28/10-19

Karta med gargenumrering.Karta över vad kommunen klipper Klicka här

Vård av allmänna ytor


I avgiften ingår ombesörjning av:


1.  snöröjning och sandning av våra stickvägar.

     (de små vägarna utanför radhusen.)


2. El förbrukning för gatubelysning på vår stickvägar.

 

När det gäller gräsklippning så anser numera kommunen 

att de äger alla gräsytor som finns och att de bestämmer 

vilka ytor som kallas för nyttoytor.

Vallentuna kommun ansvarar för att dessa områden ska bli klippta.


Möte med kommunen maj 2016

Styrelsen har haft möte med två representanter från trafik kontoret i Vallentuna kommun. Vi lyfte fram problematiken med att under så många år av försummelse i Rickeby området måste kommunen ta sitt ansvar och åtgärda felen. Här är några punkter som diskuterades vid mötet.

 

1.Trottoarkanter och asfalt.

Enligt kommunen ser asfalten i Rickeby området relativt bra jämför med andra delar i kommunen, men trasig asfalt och trottoarkanter kommer att åtgärdas under asfalt säsongen.


2.Övergångställen saknas på hela området.

Kommunen målar över befintliga övergångställen och målar inga nya. Kan bli ett undantag för två nya övergångställen. En på Höjdvägen och en på Bergvägen. 


3.Belysning av gångstigen och lekplatsen mellan Höjdvägen och Bergvägen.

Kommunen ska fudera på försalget som diskuterades vid mötet och återkomma med beslut.


4.Parkering.

Kommunen hänvisar till deras hemsida om vad som gäller parkering vid tätbyggt området. Lastbilar får inte parkeras i området! 

senast uppdaterat 12/12-19