Garage, Gräsklippning/snöröjning


Snöröjning

Inför kommande vinter 21/22 har vi tecknat avtal med Henrik Paulsson. Han
har länge arbetat för Gunnar Lutterman, som vi tidigare anlitade, så han har
stor erfarenhet av vårt område.
I våra samtal innan vi tecknade kontrakt med honom så fick vi veta att de haft
problem i vårt område under tidigare år. Förra året körde han av två
backspeglar och Gunnar körde av tre! Detta har renderat i så höga kostnader
att de funderade på att inte köra för oss längre. Anledningen till de avkörda
backspeglarna har varit uthängande växtlighet på baksidan av tomter. Detta är
självklart helt oacceptabelt vilket gjorde att vi, för att få hjälp med snöarbetet,
bestämde följande:
1. Om de ser att det finns risk för skador på deras fordon pga växtlighet så
kommer de inte att utföra arbete på den aktuella stickvägen.
Detta innebär att om Du inte skött om din tomt vad det gäller växtligheten
(ingen växtlighet utanför tomtgränsen) så kommer grannarna bakom eller
framför dig, Inte få sin stickväg plogad/sandad/sopad.
2. Om de ser parkerade bilar på stickvägen kommer de från och med nu
ploga in dessa bilar för att kunna utföra arbete på resten av stickvägen.
Detta innebär att om Du parkerar längst in på en stickväg finns det stor risk att
du kommer få hela stickvägens snö på och/eller runt din bil. Utryckningsfordon
måste kunna komma in på stickvägen utan risk. Det är dessutom emot områdets
bestämmelser.
Det är angeläget att Alla ska trivas och få den service som behövs och då är
viktigt att Alla vet vad det är som gäller inför vintern. Vår förhoppning är att
inget av ovan kommer att bli ett problem.


Har ni synpunkter som berör samfälligheten så tar vi gärna emot dessa. Gäller det andra platser i området så kontaktar ni kommunen.

Uppdaterades 18/12-21

               Garage information

Styrelsen vill uppmana fastigetsägren i Rickeby samfällighet om att tänka på vad som förvaras i garagen. Förutom stöldrisken är brandrisken måste tas på allvar och respekteras. Gargaeportarna ska vara låsta för att undvika obehöriga personer befinner sig i garagen.   


Vi har också fått frågor från flera boende om elskåpen och tillgång till el i garagen. I samband med renoveringen har befintliga elskåp renoverats. Anledningen till detta har varit tvåfaldig, dels att få byggström till renoveringen (och slippa dyr byggel), dels att ge förutsättningar för att återigen få ut el i garagen. I nuläget har bara länga 6 ström ut i garaget eftersom denna ligger i anslutning till TV containern. Inga andra garage har ström. Dock står det i anläggningsbeslutet att det ska finnas ström i garagen och vi som styrelse diskuterar detta. Dock är det en fråga som vi skulle vilja lyfta ordentligt innan vi går vidare. behoven ser annorlunda ut idag än för 30 år sen i och med elbilarnas inträde på marknaden. Också nya tekniska lösningar har tillkommit för att mäta ström per användare. Vi ser behovet av en grundlig diskussion av frågan innan vi gör en förhastad beställning.


Styrelsen vill också passa på att tacka alla boende för tålamod och gott samarbete i samband med denna renovering.


Har ni frågor eller synpunkter är det bara att höra av sig till styrelsen info@rickebysam.se

Senast uppdaterat 28/10-19

Karta med gargenumrering.Karta över vad kommunen klipper Klicka här

Vård av allmänna ytor


I avgiften ingår ombesörjning av:


1.  snöröjning och sandning av våra stickvägar.

     (de små vägarna utanför radhusen.)


2. El förbrukning för gatubelysning på vår stickvägar.

 

När det gäller gräsklippning så anser numera kommunen 

att de äger alla gräsytor som finns och att de bestämmer 

vilka ytor som kallas för nyttoytor.

Vallentuna kommun ansvarar för att dessa områden ska bli klippta.


Möte med kommunen maj 2016

Styrelsen har haft möte med två representanter från trafik kontoret i Vallentuna kommun. Vi lyfte fram problematiken med att under så många år av försummelse i Rickeby området måste kommunen ta sitt ansvar och åtgärda felen. Här är några punkter som diskuterades vid mötet.

 

1.Trottoarkanter och asfalt.

Enligt kommunen ser asfalten i Rickeby området relativt bra jämför med andra delar i kommunen, men trasig asfalt och trottoarkanter kommer att åtgärdas under asfalt säsongen.


2.Övergångställen saknas på hela området.

Kommunen målar över befintliga övergångställen och målar inga nya. Kan bli ett undantag för två nya övergångställen. En på Höjdvägen och en på Bergvägen. 


3.Belysning av gångstigen och lekplatsen mellan Höjdvägen och Bergvägen.

Kommunen ska fudera på försalget som diskuterades vid mötet och återkomma med beslut.


4.Parkering.

Kommunen hänvisar till deras hemsida om vad som gäller parkering vid tätbyggt området. Lastbilar får inte parkeras i området! 

senast uppdaterat 12/12-19