Tv/bredband, vatten och avlopp

Tv, bredband, vatten och avlopp

Boxer Flex8 byter till "Wise House Flex8".

Felanmälan CLS kontorstid 08-730 00 40. övrigtid  010-139 93 81.


Styrelsen beslutade att utöka samarbetet med CLS och skriva på ett tre års kontrakt.

Avtalet inkluderar TV (8 kanaler) och Bredband (1000/1000).

All kontakt gällande TV och bredband sker via CLS.

Önskas ytterligare kanaler ansvarar varje fastighetsägare själv för detta direkt med CLS.

CLS ansvarar för all hantering av utskick av nya tv-kort samt de val du gör. Vid försäljning av fastugheten är det bra att veta att Boxerkortet tillhör fastighetenägaren och därför ska det inte lämnas kvar i fastigheten. Nya fastighetsägare behöver kontakta CLS och beställa ett eller fler "Boxerkort" till sin TV.


Ändra kanaler på www.boxer.se


Bredband och TV Ny information (klicka här)

Vår internetleverantör heter OBENETWORK/CLS.

Felanmälan kontorstid 08-730 00 40.Övrigtid 010-139 93 81

Byte av router måste ske av CLS personal.


senast uppdaterat 7/9-21 

Vatten & avlopp


I gemensamhetsanläggningen ingår rör och stammar för:

1. Spillvatten (avlopp) relining 2015-2016.

2. Dagvatten (regn)

3. Tillvatten (dricksvatten)Om du får problem med vatten eller avlopp.

Kontakta Roslagsvatten på: 08-54083544 eller på:

vallentuna-va@roslagsvatten.se

I de fall där Roslagsvatten tycker att felet ligger utanför deras ansvar så kontakta styrelsen.

info@rickebysam.se