Tv/bredband, vatten och avlopp

Tv, bredband, vatten och avlopp

Boxer Flex8 byter till "Wise House Flex8".

Felanmälan CLS kontorstid 08-730 00 40. övrigtid  010-139 93 81.


Styrelsen beslutade att utöka samarbetet med CLS och skriva på ett tre års kontrakt.

Avtalet inkluderar TV (8 kanaler) och Bredband (1000/1000) för pris á 212kr i månaden.

All kontakt gällande TV och bredband sker via CLS.

Önskas ytterligare kanaler ansvarar varje fastighetsägare själv för detta direkt med CLS.

CLS ansvarar för all hantering av utskick av nya tv-kort samt de val du gör. Vid försäljning av fastugheten är det bra att veta att Boxerkortet tillhör fastighetenägaren och därför ska det inte lämnas kvar i fastigheten. Nya fastighetsägare behöver kontakta CLS och beställa ett eller fler "Boxerkort" till sin TV.


Ändra kanaler på www.boxer.se


Bredband och TV Ny information (klicka här)

Vår internetleverantör heter OBENETWORK/CLS.

Felanmälan kontorstid 08-730 00 40.Övrigtid 010-139 93 81

Byte av router måste ske av CLS personal.


senast uppdaterat 7/9-21 

Vatten & avlopp


Arbete med dagvattenledningar startade den 3 maj
Vid årsmötet 22 mars beslutades att vi ska underhålla våra gemensamma dagvattenledningar där regnvattnet rinner.

Detta innebär att sandfång installeras i de fastigheter som har brunnar samt att spolning och slamsugning utförs i våra gemensamma ledningar under husen som nu är igentäppta med sand mm.

Entreprenaden kommer att utföras av Lybecks, som tidigare under 2020 har filmat våra ledningar,

Läs mer Arbete i din bostad

Uppdaterades 7/4-21Spolning av avloppsrör startade v35 och nu är avslutat.


Spolningsprojektet som styrelsen informerade om på årsmötet i våras startades v.35 och avslutades v 37. 

Spolningen som styrelsen beställde är avsedd för de gemensamma avloppsrören som Stockholms relining AB relinade mellan 2015 och 2016. 


Syftet med spolningen.


Styrelsen beslutade att följa arbetsledarens rekommendationer från Stockholms Relining AB att spola avloppsrören senast 5 år efter relingen. Detta för att ge vårt gemensamma avloppsystem så lång hållbarhet som möjligt.

Uppdaterades 1/10-20


I gemensamhetsanläggningen ingår rör och stammar för:

1. Spillvatten (avlopp) relining 2015-2016.

2. Dagvatten (regn)

3. Tillvatten (dricksvatten)


Rören mellan fastigheten och samlingsledningen är varje fastighetsägares ansvar.

Det ser olika ut beroende på vilken sorts typ av länga man bor i. Vi har delat in det i typ1 och typ 2.


Typ 1 har avloppet liggande under hela längan och varje fastighet kopplar på sig under kök och tvättstuga.

Typ2 har ett gemensamt utstick från varannan fastighet som kopplas på en huvudstam.


Om du får problem med vatten eller avlopp.

Kontakta Roslagsvatten på: 08-54083544 eller på:

vallentuna-va@roslagsvatten.se

I de fall där Roslagsvatten tycker att felet ligger utanför deras ansvar så kontakta styrelsen.

info@rickebysam.se