Styrelsen och Ekonomi

Styreslen för 2023/24

Årsmötet beslutade att anta valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter enligt nedan.

Ordförande    Kin Tonefjord             

H41


Vice Ordf.     Elizabeth Knudsen    

H39


Kassör         Anne-Charlotte Wasslund

H70


Sekreterare   Sophie Berg

Å50


Ledamot     Janne Wesén   

B62


Suppleant    Anders Malmer 

B34


Valberedningen medlem@rickebysam.se


Ola Wasslund H70


Åsa Stenmarck H21
Årsmötet beslutade att anta valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter enligt nedan.


Revisor           Johan Svärd

H73


Suppleant       Conny Larsson

B57

Styrelsemöten 2024

Planerade möten:

240319 Styrelsemöte

240325 Årsmöte

Maildress till Styrelsen

info@rickebysam.se

Ekonomiärende maila 

ekonomi@rickebysam.se

Föreningens ekonomi

Rickeby Samfällighetsföreningens redovisning och årsbokslut ombesörjs av Vallentuna redovisning.

Bolagsnamn: Rolf o Ulla Eriksson Service AB

Org.nr 556321-9632


Faktura adress.

ekonomi@rickebysam.se 


Vallentuna redovisning

Jenny Faxelöv

0735-894686

Postadress: c/o Faxelöv Furulundsvägen 19 

186 42 Vallentuna

jenny@vallentunaredovisning.se

www.vallentunaredovisning.se 


Propositionen antogs vid röstningen och kommer att genomföras från 1:a April 2023.


På årsmötet kommer det att röstas på om propositon 2023:3 gällande en höjning av samfällighetsvgiften. Går den propositionen igenom kommer avgiften att höjas med 200/månad= 1332:-/mån, 16.584:-/år. Om propositionen antas vid röstning kommer höjning att genomföras från 1:a April 2023, bra att Ni känner till det redan nu.

Uppdaterades 230331


Inför deklarationen!


Ränteavdraget 2023 är 3491:-/fastighet

Mvh

Styrelsen

240213

Ni som har pappersfaktura och faktura via mail kommer få nästa kvartal faktura något senare än vanligt. Detta är med anledning av en preposition om höjning av årsavgiften. Tids för betalning kommer flyttas fram.

Uppdaterades 23/3-23Månadsavgiften.


Månadsavgiften är uppdelad i 3 delar; Tv, bredband och drift/underhåll av föreningens gemsamhetsanläggning.


Avgiften betals i förväg antingen via autogiro, faktura via mail eller pappersfaktura. Vid faktura via mail tillkommer en avgift på 50kr per kvartal. Vid pappersfaktura tillkommer en avgift på 50kr per avi. 


Om ni vill betala via Autogiro hittar ni blanketten här.

Om ni vill ha faktura via mail kan ni maila ekonomi@rickebysam.se .

Annars får ni pappersfaktura. 


Årsavgiften bestäms på årsstämman som äger rum i mars varje år.Årsredovisningar.


Årsredovisning 2022


Årsredovisning 2021


Årsredovisning 2020


Årsredovisning 2019


Årsredovisning 2018


Årsredovisning 2017


Årsredovisning 2016


Årsredovisning 2015