Styrelsen & Ekonomi

Styrelsen för 2023/24

Årsmötet beslutade att anta valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter enligt nedan.

Ordförande    Kin Tonefjord             

H41


Vice Ordf.     Elizabeth Knudsen    

H39


Kassör         Anne-Charlotte Wasslund

H70


Sekreterare   Sophie Berg

Å50


Ledamot     Janne Wesén   

B62


Suppleant    Anders Malmer 

B34


Valberedningen medlem@rickebysam.se


Ola Wasslund H70


Åsa Stenmarck H21
Årsmötet beslutade att anta valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter enligt nedan.


Revisor           Johan Svärd

H73


Suppleant       Conny Larsson

B57

Styrelsemöten 2024

Planerade möten:

240522

240827

Maildress till Styrelsen

info@rickebysam.se

Ekonomiärende maila 

ekonomi@rickebysam.se

Föreningens ekonomi

Rickeby Samfällighetsföreningens redovisning och årsbokslut ombesörjs av Vallentuna redovisning.

Bolagsnamn: Rolf o Ulla Eriksson Service AB

Org.nr 556321-9632


Faktura adress.

ekonomi@rickebysam.se 


Vallentuna redovisning

Jenny Faxelöv

0735-894686

Postadress: c/o Faxelöv Furulundsvägen 19 

186 42 Vallentuna

jenny@vallentunaredovisning.se

www.vallentunaredovisning.se 
Inför deklarationen!


Ränteavdraget 2023 är 3491:-/fastighet


240213Månadsavgiften.


Månadsavgiften är uppdelad i 3 delar; Tv, bredband och drift/underhåll av föreningens gemsamhetsanläggning.


Månadsavgiften för 2024 är 1550:-


Avgiften betals i förväg antingen via autogiro, faktura via mail eller pappersfaktura. Vid faktura via mail tillkommer en avgift på 50kr per kvartal. Vid pappersfaktura tillkommer en avgift på 50kr per avi. 


Om ni vill betala via Autogiro hittar ni blanketten här.

Om ni vill ha faktura via mail kan ni maila ekonomi@rickebysam.se .

Annars får ni pappersfaktura. 


Årsavgiften bestäms på årsstämman som äger rum i mars varje år.Årsredovisningar.


Årsredovisning 2023


Årsredovisning 2022


Årsredovisning 2021


Årsredovisning 2020