Styrelsen och Ekonomi

Styreslen för 2021/22

Årsmötet beslutade att anta valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter enligt nedan.

Ordförande    Kin Tonefjord             

H41


Vice Ordf.     Elizabeth Knudsen    

H39


Kassör         Anne-Charlotte Wasslund

H70


Sekreterare   Sophie Berg

Å50


Ledamot        Kuti Shuhami

H65


Suppleant     Erik Sidendal Skinstad 

H55

Valberedning medlem@rickebysam.se

Anders Malmer B34

Jesper Westman H49

                      

Årsmötet beslutade att anta valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter enligt nedan.


Revisor           Johan Torberger        

B71

Suppleant       Conny Larsson

B57

Föreningens ekonomi

Styrelsemöten 2021/22


Planerade möten:


22/3-21 kl. 19.00 Årsmöte 

7/4-21 kl 19.00 

4/5-21 kl 19.00 Extrastämman

23/5-21 kl 10.00 städdag

8/6-21 kl 19.00 

14/9-21 kl 19.00 

19/10-21 kl 19.00 

23/11-21 kl19.00

14/12-21 kl19.00 

25/1-22 kl 19.00

15/2-22 kl 19.00

22/3-22 kl 19.00

28/3-22 kl 19.00 Årsmöte

Maildress till Styrelsen

info@rickebysam.se

Ekonomiärende maila 

ekonomi@rickebysam.se

Rickeby Samfällighetsföreningens redovisning och årsbokslut ombesörjs av Vallentuna redovisning.

Bolagsnamn: Rolf o Ulla Eriksson Service AB

Org.nr 556321-9632


Faktura adress.

ekonomi@rickebysam.se 


Vallentuna redovisning

Jenny Faxelöv

0735-894686

Postadress: c/o Faxelöv Furulundsvägen 19 

186 42 Vallentuna

jenny@vallentunaredovisning.se

www.vallentunaredovisning.se 


Önskar ni ha avierna på mail? 

Ring Jenny eller maila ekonomi@rickebysam.se .

Uppdaterades 27/3-21Månadsagiften är uppdelad i 3 delar


Tv och bredband med CLS.

Drift och underhåll av föreningens gemsamhetsanläggning.

    (Amotering, snöröjning/sandning, styrelse arvoden, El och avlopp)


Årsavgiften bestäms på årsstämaman som äger rum i mars varje år.


Årsredovisningar.


Årsredovisning 2020


Årsredovisning 2019


Årsredovisning 2018


Årsredovisning 2017


Årsredovisning 2016


Årsredovisning 2015