Styrelsen och Ekonomi

Styreslen för 2022/23

Årsmötet beslutade att anta valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter enligt nedan.

Ordförande    Kin Tonefjord             

H41


Vice Ordf.     Elizabeth Knudsen    

H39


Kassör         Anne-Charlotte Wasslund

H70


Sekreterare   Sophie Berg

Å50


Ledamot        Kuti Shuhami

H65


Suppleant    Anders Malmer 

B34

Valberedning medlem@rickebysam.se

Ola Wasslund H70

Jesper Westman H49

                      

Årsmötet beslutade att anta valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter enligt nedan.


Revisor           Erik Sidendal Skinstad

H55

Suppleant       Conny Larsson

B57

Föreningens ekonomi

Styrelsemöten 2022/23


Planerade möten:


28/3-22 kl 19.00 Årsmöte

19/4-22 kl 19.00

10/5-22 kl 19.00

15/5-22 kl 10.00 Städdag

13/6-22 kl 19.00

23/8-22 kl 19.00

20/9-22 kl 19.00

25/10-22 kl 19.00

6/12-22 kl 19.00

Maildress till Styrelsen

info@rickebysam.se

Ekonomiärende maila 

ekonomi@rickebysam.se

Rickeby Samfällighetsföreningens redovisning och årsbokslut ombesörjs av Vallentuna redovisning.

Bolagsnamn: Rolf o Ulla Eriksson Service AB

Org.nr 556321-9632


Faktura adress.

ekonomi@rickebysam.se 


Vallentuna redovisning

Jenny Faxelöv

0735-894686

Postadress: c/o Faxelöv Furulundsvägen 19 

186 42 Vallentuna

jenny@vallentunaredovisning.se

www.vallentunaredovisning.se 


Önskar ni ha avierna på mail? 

Ring Jenny eller maila ekonomi@rickebysam.se .

Uppdaterades 27/3-21Månadsagiften är uppdelad i 3 delar


Tv och bredband med CLS.

Drift och underhåll av föreningens gemsamhetsanläggning.

    (Amotering, snöröjning/sandning, styrelse arvoden, El och avlopp)


Årsavgiften bestäms på årsstämaman som äger rum i mars varje år.


Årsredovisningar.


Årsredovisning 2020


Årsredovisning 2019


Årsredovisning 2018


Årsredovisning 2017


Årsredovisning 2016


Årsredovisning 2015